Պատմություն սեպտեմբերի 15-30

Գրավոր ձևակերպե՜լ սոցիալիզմ հասկացությունը

Սոցիալիզմ տնտեսական և սոցիալական համակարգերի համակցություն, որը բնորոշվում է արտադրության միջոցների հանրային սեփականությամբ և աշխատողների ինքնակառավարմամբ, ինչպես նաև սոցիալիզմի հետ ասոցացվող քաղաքական տեսություններով և շարժումներով: Հասարակական սեփականությունը կարող է լինել հանրային, կոլեկտիվ կամ կոոպերատիվ սեփականություն : Կա սոցիալիզմի տարբեր տեսակներ և չկա ընդհանուր սահմանում, որը գբնորոի բոլորին, քանի որ հասարակական սեփականությունը կարող է դրսևորվել տարբեր ձևերով:

Սոցիալիստական համակարգերը կարող են բաժանվել ոչ շուկայական և շուկայական ձևերի Ոչ շուկայական սոցիալիզմի ժամանակ շուկայի և փողի փոխարեն ապրանքի գինը հաշվարկվում է ելնելով նրա որակական հատկանիշներից, ինչը կապիտալիզմի տնտեսական օրենքներից էական տարբերվում է: Ոչ շուկայական սոցիալիզմ նպատակն է հաղթահարել ոչ արդյունավետությունը և ճգնաժամը կապիտալի ակումուլացիայով և եկամտային համակարգով Որպես տարբերություն շուկայական սոցիալիզմը հիմնված է գնագոյացման, շուկայի բաղադրեչների և որոշ դեպքերում շահույթ հետապնդելու ցանկության վրա, որպես եկամտի աղբյուր օգտագործելով հասարարակն սեփականություն հանդիսացող ընկերությունները և կապիտալի արդյունավետությունը բաժանվում է հասարակության միջև: Այս ընկերությունների կողմից ստացված շահույթը վերահսկվում է յուրաքանչյուր ընկերության ղեկավարության կողմից կամ հասարակական լայն զանգվածի կողմից։

ՆԷՊ-ը և դրա արդյունքները

Քաղաքացիական կռիվների ավարտից հետո Խորհրդային Հայաստանը ձեռնամուխ եղավ քայքայված տնտեսության վերականգնման գործին։ Դրան ծառայելու եկավ Նոր տնտեսական քաղաքականությունը (Նէպ)։ Այն իրականացվել էր Ռուսաստանում 1921 թ., այն բանից հետո, երբ ռազմական կոմունիզմի քաղաքականությունը ճգնաժամային իրադրություն էր ստեղծել ինչպես տնտեսական, այնպես էլ քաղաքական բնագավառներում։

Նէպը տնտեսական միջոցառումների համակարգ էր, որտեղ կենտրոնականը պարենային հարկն էր։ Նէպով հնարավորություն, նյութական խթաններ էին ստեղծվում շուկայական հարաբերությունների հիման վրա տնտեսությունը վերականգնելու և զարգացնելու համար։ Շուկայի միջոցով աշխուժանալու էին ապրանքադրամական հարաբերությունները արդյունաբերության ու գյուղատնտեսության՝ քաղաքի ու գյուղի միջև։ Նէպի վերջնական նպատակն էր, ըստ Վ. Լենինի, հասնել սոցիալիզմի կառուցմանը։

Հայաստանում նէպին անցումը տեղի ունեցավ աստիճանաբար։ 1921թ. գարնանը և ամռանն ընդունվեցին մի շարք դեկրետներ, իսկ հունիսին ընդունվեց որոշում պարենհարկի մասին։ Նէպը նյութական շահագրգռություն էր տալիս գյուղացուն և բոլոր մյուս արտադրողներին՝ ազատորեն տնօրինելու արտադրանքը և վաճառքը։

Տնտեսական շահագրգռությունն արտահայտություն էր գտնում հարկային քաղաքականության մեջ։ Սահմանված հարկը վճարելուց հետո մնացած բերքը գյուղացին տնօրինում էր ազատորեն։ Հարկման հիմքում դրված էր եկամտային սկզբունքը։ Հարկը բարձրանում էր ըստ եկամտի ծավալի մեծության, իսկ չքավորներն ազատվում էին հարկից։

Դեպի Ջերմուկ

Սեպտեմբերի 19-21 ընկած ժամանակահատվածում մասնակցեցինք ընկեր Լիլիթի և ընկեր Սամվելի կազմակերպած ճամփորդությանը դեպի Ջերմուկ։ 2-րդ անգամ էի ճամփորդում Ջերմուկ։ Ճամփորդությունը եռօրյա էր, և այդ 3 օրերը անցան շատ հետաքրքիր և հիշարժան պահերով։ Հասնելով Ջերմուկ՝ տեղավորվեցինք հյուրատանը և ժամանակ չկորցնելով ոտքով շարժվեցինք դեպի Ջերմուկի ջրվեժը։ Ջրվեժը ինչպես միշտ փայլում էր իր գեղեցկությամբ։

Ջրվեժից հետո եկանք Հյուրատուն հանգստացանք,ճաշեցինք, իսկ երեկոյան հավաքվեցինք սեղանի շուրջ և սկսեցինք քննարկել մեր անցաց օրը և ինտելեկտուալ խաղեր խախացինք։

2-րդ օրը մեզ մի փոքր դժվար փորձություն էր սպասում։ Մենք ոտքով բարձրացանք այն սարը, որը որ մարդիկ բարձանում են ճոպանուղիով։

Բարձրանալով լուսանկարում պատկերված սարը, մի քիչ հանգստացանք զրուցեցինք։ Իսկ սար իջնելը որոշեցինք իջնել ճոպանուղիով, որը էլ ավելի գեղեցիկ էր։

Ես շատ գոհ մնացի այս ճամփորդությունից ամեն ինչ կազմակերպված էր շատ լավ և շատ հիշարժան պահեր ունեցա։

Ուսումնական երրորդ շրջան մայիսի 4-ից 9-ը հայոց լեզու

Այս օրերը ի՞նչով էին ինձ համար կարևոր։

Այս օրերը ինձ համար կարևոր էին։ Քանի որ, ես հնարավորություն ունեցա օգնելու պապիս այն ծանր գօրծերում որը նա ի վիճակի չէր անելու, իսկ ես ժամանակ չէի գտնում դրանք անելու մինչև այս արտակարգ իրավիճակը։ հնարավորություն ունեցա տեսնել, սովորել այնպիսի գործեր, որը ինձ հետագայում, իմ կյանքի ընթացքում միանշանակ պետք կգա։ Մինչ այս արտակարգ դրությունը իմ մեջ կասկած կար, որ եթե մենք անցնենք հեռավար ուսուցման, դասերը ոչ լիարժեք կլինեն, բայց մեր կազմակերպիչները և ուսուցիչները այնպես արեցին որ ընթանրապես տարբերություն չզգացի ես և դասերը ընթանում են շատ հագեցած և լիարժեք։ Ես կարևոր եմ համարում այս օրերը իմ կյանքում։

Distance Learning N4 (April13-30)

For group B

1.Write the antonyms of the words and make sentences where you can use bboth two words. Գրել բառերի հականիշը և կազմել նախադասություններ, որտեղ կօգտագործվեն հականիշ բառերը:

1. cheap: expensive

My favorite car now is very expensive.

2. old: new

I want to surprise my dad and buy his favorite perfume.

3. lazy: active

I try to be more active in the lessons.

4. ugly: beautiful

In Autumn, the trees become very beautiful.

5. big: small

Our garden was’t very small. It is vary confortable.

6. good: bad

In our days we meet a lot of people who have  bad characters.

7. fast: slow

The game was very slow.

8. fat: thin

A thin woman was sitting on a chair in the corner of the room sewing on a dress.

9. thick: thin

Thin man got up from a chair by the fire and came toward him.

10. kind: evil

There are such evil men in the world.

11. strong: weak

We must attack when they are not readyand weak.

12. difficult: easy

It is something easy to do.

13. full: empty

The room was empty.

14. dirty: clean

A little pileof clean towels lay on a chair.

15. quiet: restless

We had a very restless night.

3. Choose a topic and write an essay.

Ընտրել մի թեմա և գրել էսսէ (շարադրություն)

 • Who is my hero? »Ո՞վ է իմ հերոսը»
 • What to do to make your day interesting during the quarantine. «Ի՞նչ անել, որ կարանտինային օրերը դառնան հետաքրքիր»
 • My future plans.  «Իմ ապագա պլանները»

What to do to make your day interesting during the quarantine.

I find that quarantine is a bit boring for me․ But I’ve find activities that make me not to get bored with quarantine. I do my homeworks, cultivate the garden of our house, and help my family with the hard work at home. I do self-education, I watch movies, programs in different languages. The most important thing is that I follow the news and find out about the developing situation. I fill my quarantine days with these things and I advise people around me to find activities to keep their days from getting boring.

 

4. Read the text, translate the last passage into English: Կարդալ տեքստը, վերջին հայերեն հատվածը թարգմանել անգլերեն:

Dave’s class at school were studying English history, and one day their teacher said to them, ‘Well, boys, on Friday we’re all going to get on a bus and go to Conway. There’s a beautiful castle there, and we’re going to visit it.’ The boys were very happy when they heard this.

‘Now, has anybody got any questions?’ the teacher asked.

‘How old is the castle, sir?’ Dave asked.

‘It’s about seven hundred years old, Dave,’ the teacher answered.

‘What’s the name of the castle, sir?’ another boy asked.

‘Conway Castle,’ the teacher said.

Ուրբաթ օրը տղաները դպրոց եկան ժամը 9-ին և նստեցին ավտոբուս: Նրանք այցելեցին Քոնվեյի ամրոցը և տուն վերադարձան:

-Դե ի՞նչ,-ասաց Դեյվի մայրիկը նրան, երբ տուն մտավ,- հավանեցի՞ր ամրոցը:

-Ոչ այդքան,- պատասխանեց Դեյվը,- հիմար մարդիկ այն երկաթգծին շատ մոտ են կառուցել:

On Friday, the boys came to school at 9 o’clock and took a bus. They visited Conway Castle and returned home.

«What?» Said Dave’s mother to her when she entered the house. «Did you like the castle?»

«Not so much,» Dave replied. «Stupid people built it very close to the railroad.»

 

 

Գործնական աշխատանք

 1. Յուրաքանչյուր սյունակից մեկական նախածանց,
  արմատ և վերջածանց ընտրելով՝ կազմել բառ:

Ա)

չ                          բևեռ                             ական        անդրբևեռային
նախ/ա/            խոսափող                 ում             դերբայական
անդր                ձեռք                             իք              նախաձեռնություն
վեր/ա/             բացովի                     ային          համակարծիք
դեր                  կարծել                      կան            չխոսկան
համ/ա/           մակբայ                     ություն       վերաբացում

Բ)
Տար                                  օրենք                 յան             ցտեսություն
ապ                                   անցորդ             ություն       անդրշիրիմյան
համ                                  շիրիմ                 յա                համազգային
անդր                                ազգական          ի                 ապօրինի
ց                                        տեսուչ               ային           ստորգետնյա
ստոր                                գետնամած        իկ               տարանցիկ

2.Ո՞ր բառում -ուց ածանց չկա:

1.դեղնուց 2.այտուց 3.կտուց 4.նեղուց

3.Սյունակներում դեմ դիմաց գրված բառերից ընտրել
մեկական արմատ և տրված վերջածանցներից մեկը,
կազմել 6 բարդ բառ:

Ա)
Բնագետ               խճանկար                    ենի              Բնանկարիչ
արևամուտ           շրջադարձ                   ություն        Արևադարձային
հրաշամանուկ      արհեստավարժ           ան              Մանկավարժություն
միջանցք               տնանկ                         իչ                Միջանկյալ
նորավեպ              հեքիաթասաց              ային            Վիպասան
հնակարկատ         ամանոր                       յալ              Հնամենի

Բ)

Մոլախաղ                      լուսնաշուրջ                ոց        Խաղաշրջան
Վիմագիր                       իրիկնապահ                իչ        Գրապահոց
ապակեթել                     բյուրեղանոթ               ան      Բյուրեղապակե
ողբանվագ                     երգահան                    ե          Ողբերգակ
վայելչակազմ                 հսկայակերպ              ային     կազմակերպիչ
արքայամայր                 քաղաքադուռ             ակ          մայրաքաղաքային

4.Ո՞ր բառում -իք ածանց չկա:

1.կարծիք 2.աղիք 3.չարիք 4.տանիք

3.Ո՞ր բառում -ուկ ածանց չկա:

1.փափուկ 2.նորելուկ 3.հանելուկ 4.բանու

5.Ո՞ր բառում է -եղեն ածանցով ածական կազմվել:

1.հրուշակեղեն 2.սպիտակեղեն 3.հրեղեն 4.բանջարեղեն

 

Թեստ


1.ա. Լրացնել բաց թողած տառերը և կետադրել։

Մամիկոնյան նախարարը հա□պճեպ ու կող□քանց զ□ննեց խոսողին, և նորից բոլորը լռեցին։ Հայրապետը մտահո□գ շուրջն էր նայում և կարծես զ»»ննում մերթ կրականոցը որի մեջ հանգչում էին փայտերը մերթ պատերի մոր□թիները մե՛րթ հատակին ճապաղած վագրենին ու բազմաստեղյան աշտանակը, որի բոլորակ ափսեում սևացել էր ողջ գիշերը յուղի մեջ թաթախված պատրույ□գը։ Որմնախորշի գրադարակից նրան էին նայում մատյանները՝ փղոսկրյա կազմով, ոսկեզ□օծ ու ակնազար□դ։ Նայում էր հազարապետը՝ աշխ□ույժ եռանդի ու սուր մտքի տեր այդ մարդը, և սիրտը մ□ղկտում, էր թախիծը խե□ղդում էր կոկոր□դը։

-Ի՞նչ ես խորհում,- սթափվելով մտքերից՝ դարձավ նա Վարդանին,- լինելիքը կլինի։

Վարդանը հայացքը հատակին խոնար□հած՝  մտմտում էր ասելիքը։

-Տիա՛րք, ժամ չէ դժգոհության։ Հա□զկերտին պատասխանելը միայն հո□գևորների գործը չէ։

 

բ. Արտագրել` մեծատառերը թողնելով միայն անհրաժեշտ դեպքերում։

ՄԵԾ ՀԱՅՔԻ ԱՅՐԱՐԱՏ ՆԱՀԱՆԳԻ ԱՐՇԱՐՈՒՆԻՔ ԳԱՎԱՌՈՒՄ` ԱՅՆՏԵՂ, ՈՒՐ ԱՐԱՔՍ ԵՎ ԱԽՈՒՐՅԱՆ ԳԵՏԵՐԸ ԽԱՌՆՎՈՒՄ ԵՆ ԻՐԱՐ ԵՎ ԿԱԶՄՈՒՄ ՄԻ ՀԱՐԹ ԹԵՐԱԿՂԶԻ, ՄԵԾԱԶԴԵՑԻԿ ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻՑ ՄԵԿԻ ԱՊԱՐԱՆՔՆ ԷՐ։

Մեծ Հայքի Այրարատ նահանգի Արշարունիք գավառում՝ այնտեղ, ուր Արաքս և Ախուրյան գետերը խառնվում են իրար և կազմում մի հարթ թերակղզի, մեծազդեցիկ նախարարներից մեկի ապարանքն էր։

 

 1. ա. Կազմել 6 բարդ բառ` սյունակներից ընտրելով մեկական արմատ:
Պտուղ գաղութ
խաղաղասեր փրփուր
սրբավայր կերակուր
խրձադեզ կարոտագին
բուժօգնություն բուրմունք
անուշ Սեղանատամ

 

Սիրակարոտ, ատամնաբույժ,գաղթավայր,փրփրադեզ,անուշաբույր,պտղակեր։

 

 

 

բ. Յուրաքանչյուր սյունակից ընտրելով մեկական արմատ և վերջածանց` կազմել 6 վերջածանցավոր բառ:

Փաստաբան Արք       Փաստացի
տնատեր Անի       Տիրացու
ստուգատես Ոց         Ստուգարք
հոգնատանջ Ացի       Տանջանք
անջնջելի Ացու      Ջնջոց
չարալեզու Անք       Լեզվանի

 

3.ա. Առանձնացնել և կողք կողքի գրել իմաստով իրար մոտ (հոմանիշ) բառերը (ընդամենը 5 եռյակ):

Թափառական- Պատդուխտ,   Լավատեղյակ- Բանիմաց, Անզգա-Ինքնազոհ, Ստոր-Նվաստ, Շատակեր-Անկուշտ, Անհողդողդ,  Բոլորանվեր-Անձնուրաց,  , Բանիմաց-Գիտակ։

 

բ. Առանձնացնել և կողք կողքի գրել իմաստով իրար հակառակ (հականիշ) բառերը (ընդամենը 5 զույգ):

Զառամյալ-դեռատի, Ապառիկ-Կանխիկ, Վախկոտ-Խիզախ, Խոսուն-Մունջ, Մեղկ, Պինդ-Փխրուն։

 

 1. ա. Փակագծերում տրված բառերը տեղադրել նախադասության մեջ` ըստ անհրաժեշտության ենթարկելով համապատասխան փոփոխությունների:
 2. Մենք խուսափում էինք նրա գործած քստմնելի արարքի մասին որևէ հարց տալ, թեև ինքը պահանջ էր զգումիրմտքերն արտահայտելու։

(ինքը, գործել, արտահայտել, հարց տալ)

 1. Հաճախ նա գիշերները սարսափած, խայթվածի պես, գալարվում անկողնումեջ, ճչում հրդեհում այրվածի նման, հետո լռում։

(սարսափել, անկողին, վեր թռչել, այրել)

 1. Միայն հետմիջօրե տապին փոքր-ինչ ննջում էր այգուստվերախիտ մի անկյունում` ծառերով քողրկված հոլիկում։

(քողարկել, հետմիջօրե, այգի, անկյուն)

 

բ. Առանձնացնել այն գոյականները, որոնք հոգնակին կազմում են — եր վերջավորությամբ:

Կոճակ, քարանձավ, վերնատուն, մեծատուն, հացատուն, ուսապարկ, պատմաբան, միլիոնատեր, տուփ, վիպասան:

 

5.1. Բարդ ստորադասական նախադասությունը վերածել պարզ նախադասության, իսկ դերբայական դարձվածով (պարզ) նախադասությունը` բարդ ստորադասական նախադասության։

ա. Ցուցում է տվել, որ շենքի ցուցանակը վաղը փոխեն։

բ. Այս իշխանիկն էլ, ահա, կցանկանա հաճոյանալ Արշակին` նրա արքունիքում պաշտոն ստանալու համար։

 

5.2. Ուրիշի ուղղակի խոսքը վերածել անուղղակի խոսքի, իսկ անուղղակի խոսքը` ուղղակիի:

ա. — Մի´ խոսիր, հետևի´ր ինձ, — զգուշացրեց ինձ ուղեկիցս, — հակառակ դեպքում կմոլորվես և կկորցնես մեզ:

բ. Ծանր մտորումների մեջ էր իշխանը` ինչ անի, ում դիմի, որ իրեն հասկանան ու օգնեն:

 

5.3. Փոփոխել դերբայական դարձվածի շարադասությունը երկու ձևով:

Ձորափով անընդհատ վերելք կատարելով` մենք դեպի Հալիձոր էինք բարձրանում:

 

6.1. Փակագծերում տրված բառերից ընտրել ճիշտը և տեղադրել նախադասության մեջ:

ա. Հուլիսին սկսվեցին հայ-ադրբեջանական (պաշտոնեական, պաշտոնական) հանդիպումները:

բ. Հրամանատարը խստորեն հետևում էր կանոնադրական (պահանջների, պահանջմունքների) ճշգրիտ կատարմանը:

 

6.2. Տեղադրել այն բառը, որը կունենա փոխաբերական իմաստ:

ա. Դեպի ձախ ավազուտներ էին և (լերկ, տխուր, ամայի) բարձրավանդակներ:

բ. — Ապրի Դավիթ Բեկը, — (որոտաց, ասաց, պատասխանեց) ամբոխը:

Ուսումնական երրորդ շրջան Առցանց-հեռավար ուսուցում Մարտի 30-ապրիլի 14

Աշխատանքները՝ պատումներ, ձայնանյութեր, տեսանյութեր, ֆոտոպատումներ։ (օրինակ՝ ապրիլի 7, պատմեք՝ ինչպես եք ընտանիքում նշում, կամ Զատկի տոնը

Ապրիլի 7-ը մեր ընտանիքում նշվում է այսպես՝

Ես առավոտյան իմ նվերներն եմ տալիս Մայրիկիս, քրոջս, տատիկիս։ Իսկ երեկոյան մենք և հորաքրոջս ընտանիքը հավաքվում ենք մի մեծ սեղանի շուրջ իրար հետ զրուցում պատմում անցած գնացած հիշողություններից և ամենակարևորը բոլորս մեկ գավաթ գինով շնորհավորում ենք Մայրության և գեղեցկության տոնը։

Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ Հարության տոնը կոչվում է նաև Զատիկ, որը նշանակում է զատում, բաժանում, հեռացում մեղքերից եւ վերադարձ առ Աստված: Զատիկը Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու 5 տաղավար տոներից մեկն է: Մեր ընտանիքում զատիկը նշվում է այՈւսումնական երրորդ շրջան Առցանց-հեռավար ուսուցում Մարտի 30-ապրիլի 14 Հայոց լեզունպես ինչպես ցանկացած հայկական ավանդապաշտ ընտանիքում։ Մայրիկս և տատիկս զբաղվում են երեկոյան ընթրիքի պատրաստմամբ։ Մայրիկս նախնտրում է ձուն ներկել ոչ թե քիմիական լուծույթնորով պատրաստված զանազան գույներով, այլ միայն սոխի սովորական կեղևով։ Լվանալով սոխի կեղևը ձվի հետ եռացնում ենք կաթսաի մեջ և սոխի կարմիր կեղևը իր գույնը փոխանցում է ձվին։ Իսկ երեկոյան մեր ընտանիքով հավաքվում ենք ուտեստներով լցված սեղանի շուրջ և նշում։

Նախագիծ՝ Կարդում ենք արտասահմանյան գրականություն
Գաբրիել Գարսիա Մարկես «Աշխարհի ամենագեղեցիկ ջրահեղձը» պատմվածքը

 

Վերլուծություն՝

Մի օր երեխաները խաղում էին ծովի ափին և հանկարծ հեռվում նկատում են ինչ որ բան մտածում են որ դա թշնամական նավ է; հետո չնկատելով կայմ ու դրոշ համոզվեցին որ դա նավ չէ, հետո մտածեցին որ դա կետաձուկ է։ Բայց երբ ծովը բերեց նրան ափը երեխաները մաքրելով վրայի մամուռները և մնացած հավաքված անհասկանալի բաները մտածում են որ դա խաղալիք է։ Բայց հետո երբ մեծահասակներից մեկը տեսնում է դա և արագ գյուղին պատմում պատահածի մասին։ պարզվում է որ դա դիակ է։ Տղամարդիկ, որոնք ջրահեղձին տարան մերձակա տունը, նկատեցին, որ նա ծանր է առավել, քան բոլոր մեռյալները, որոնց իրենք տեսել են երբևէ, գրեթե նույնքան ծանր է, որքան ձին, և մտածեցին, որ գուցե ծովը նրան շատ երկար է բերել, և ոսկորները ներծծվել են ջրով: Երբ նրան իջեցրին հատակին, տեսան, որ նա անհամեմատ խոշոր է, քան իրենցից որևէ մեկը, այնքան խոշոր է, որ հազիվ էր տեղավորվում տան մեջ, բայց մտածեցին, որ գուցե որոշ ջրահեղձներ օժտված են նաև մահից հետո խոշորանալու հատկությամբ:

Կանայք, ավելի զգայուն, կյանքում ավելի հասուն, խառնվեցին իրար՝ հոգնած իրենց տաղտկալի կյանքից ու ամուսիններից: Նորություն էր հայտնվել, թեկուզ մեռած, թեկուզև դիակի տեսքով: Բոլորը մտածում էին որ եթե այս մարդը ապրեր իրենց գյուղում  նրա տների դռներն ավելի լայն էին դառնալու, առաստաղները՝ բարձր, հատակները՝ ամրակուռ, որպեսզի Էստեբանի մասին հիշողությունները կարողանան բարավորներին չզարկվելով մտնել ամենուր։

Ո՞րն է պատմվածքի հիմնական գաղափարը։

Մարկեսն ուզում է մեզ հավատացնել, որ բարու մի կաթիլը կարող է փոխել շատ բան, և Մարկեսի դեպքում զարմանալի չէ, որ լավի, ճշմարտության, բարու գաղափարը նա արտահայտել է դիակի միջոցով: Ուշագրավ է նաև այն, որ Էստեբանին ընդունեցին, նրանով վերափոխվեցին առաջինը կանայք, հետո միայն դա հասու դարձավ տղամարդուն: Մարկեսի մեկ ստեղծագործության մեջ չէ, որ հանդիպում ենք կնոջ՝ տղամարդու համեմատ ավելի ճկուն, արագ կողմնորոշվող, ավելի համարձակ մատուցմանը:

Distance learning English (March 30 — April 10)

For group B (Level B)

1.Match the words with their definitions

 1. people who have no jobs   (c)                                              a. the blind
 2. people who are over 70      (f)                                              b.the rich
 3. people who cannot see      (a)                                               c.the employed
 4. people who have lots of money  (b)                                    d. the weak
 5. people who have no money      (g)                                       e. the deaf
 6. people who cannot hear     (e)                                             f. the elderly
 7. people who are not strong     (d)                                          g. the poor

 

2.Fill in all the gaps with a suitable preposition.  at      from      in      of      on      to   

My name is Maria and I come from Spain. I am studying English at a school in London. I’m not very good at languages but I need English to work  in  tourism.
I’m fond of travelling and I like meeting people. Last Saturday my neighbour invited me to a party. It was kind of him to invite me. My neighbour’s brother is married to a Spanish girl.
I go to the cinema quite often — it depends on the film. I’m also interested in art, so I often visit art galleries and museums.
The people are very nice to me here and they don’t make fun at my accent. Perhaps my English is improving!

 

3.Read the passages and answer the follow up questions according to the readings.
Part 1

My best friend Selena

Hi, my name is Tina. I am thirteen years old and today I want to talk about my best friend Selena. She is my classmate and she is thirteen years old too. We attend a very big school near Scotland. We share the same desk and love the same school subjects. Our favorite lessons are Arts and Physical Education. I am very good at tennis and she is very good at volleyball. She plays volleyball at our school team. We both have a busy life. We always get up at a half past six and at seven o’clock her father takes us to school by car. They live next door to us, so after school we always do our homework, walk our dogs and play together. Our classes start at half past seven and finish at 4 p.m. Her mother is a nurse. My mother is a nurse too and they work at the same hospital. Our fathers are both engineers but they work at different companies. On Mondays, Selena has violin class and I have piano class. On Tuesdays and Thursdays she practices volleyball at the school’s gym and I play tennis in our school court. Friday is my favorite day because Selena stays overnight with us. On the weekends, we usually go to the movie theater or have a picnic if the weather is good. I am the only child, I don’t have a sister but she is like a sister to me.

1. What is Selena’s favorite day of the week?
A) Sunday
B) Monday
C) Tuesday
D) Friday

2.Which one of the following questions you cannot answer?
A) What time does Tina get up on weekdays?
B) Which school subjects does Tina like?
C) What music types does Tina like?
D) How does Selena go to school?

3. What is incorrect about Tina?
A) Her mother is a nurse.
B) She has a busy life.
C) She walks her dog on Saturdays.
D) She spends time with her best friend.

Part 2

Nichole’s Summer Vacation

Every summer Nichole goes to the countryside for a month. She stays at her uncle’s farm and helps him. She works very hard but she likes it because she loves to spend time with her cousin Macy. Every morning she wakes up at six o’clock, first she collects the eggs and feeds the chickens, then she has breakfast at 6:30 and after breakfast, she helps her aunt with the house chores for an hour. She can’t wait to spend time with her cousin Macy. They always have a great time together. They climb trees, pick fruits and flowers. They love being outdoors. They come back home before dark and get ready for dinner. After dinner, they go out and feed the animals. Before they go to bed they watch TV for a little bit or read books. They are always very tired at the end of the day and usually fall asleep watching TV or reading.

4. Where does Nichole go in summer?

A) She goes to a big city.
B) She goes to her uncle’s farm.
C) She goes to her cousin’s hotel.
D) She goes camping.

5. Which one of the following questions you cannot answer?

A) How long does Nichole stay at her uncle’s farm?
B) How does Nichole help her uncle and aunt?
C) What does Nichole do before she goes to bed?
D) What’s her favorite food?

6. Which of the followings isn’t true about Macy and Nichole?

A) Macy and Nichole can climb trees.
B) They have a good time together.
C) They live together.
D) They feed the animals.

 

4.Choose the best answer, A, B, C or D. The first one is an example.

1 My cousin broke his leg last Saturday.

A break            B breaks                C broke                       D broken

2 I’d like a new rug for my bedroom floor.
A curtain         B cushion               C poster                     D rug

3 Joe and I are vegetarians. Neither of us eats meat.
A Both                B Neither              C One                       D Other

4 Do you want a single or a double room?
A double                B return              C two                 D second

5 I’ve been here for a week. I came  a week ago here .
A before a week           B after a week              C a week later                D a week ago

7 There’s not enough sugar in this coffee. Could I have some more, please?
A too much            B too many                      C enough                              D not enough

8 Where did you go last weekend?
A you went                      B did you went                  C you go                D did you go

9 I’d like to try on this jacket, please.
A try                      B fit                  C suit                        D wear

10 Our new house faces south.
A looks                B views                              C faces                 D heads

Անհատական ուսպլան 29․03

Այսօր ես կներկայացնեմ իմ անհատական ուսպլանը հեռավար ուսուցման օրերի ընտացքում։ Կներկայացնեմ այն ամենը ինչին մասնակցել եմ և պատրաստ եմ մասնակցելու։

Մարտի 4-ին մասնակցել եմ «Կարդում ենք Չարենց» ախագծին։ Չնայած որ գիտեի Չարենցի այս բանաստեղծությունը, բայց վերհիշեցի Չարենցի Տաղ անձնական բանաստեղծությությունը և վերլուծեցի:

Մարտի 16-ին մասնակցել եմ Ուսումնական երրորդ շրջան Մարտի 1-23 Առցանց ուսուցմանը։ Այնտեղ պատմել եմ թե ինչպես է անցնում իմ ժամանակը այս օրերին և հավաքել եմ տեղեկություններ Եղիշե Չարենցի «Ծիածան» ժողովածուից, ընտրել այնտեղից մեկ բանաստեղծություն, բնութագրել հերոսին և տեղադրել եմ բլոգումս։

Նույն օրը մարտի 16-ին  մասնակցել եմ հեռավար ուսուցմանը էկոլոգիա առարկայից, որտեղ գրել եմ թէ ինչ է Էներգետիկան։

Մարտի 17-ին մասնակցել եմ Անգլերենի հեռավար ուսուցմանը և կատարել տրված առաջադռանքները։ Distance learning English

Իսկ մարտի 18-ին Անգլերեն առարկայից, պատմել եմ իմ հոբիների մասին։ My hobbies

Մարտի 23-ին մասնակցել եմ հեռավար ուսուցմանը Իրավունք առարկյից որտեղ պատմել եմ ներկայիս հայտարարված Արտակարգ դրության մասին։

Իսկ մարտի 25-ին մասնակցել եմ Իրավունք առարկայից հանձնարարված առաջադրանքին որտեղ հայտնել եմ իմ կարծիքների մասին կապված Մեկուսացման, ինքնամեկուսացման պահանջները խախտողին սպասվող պատժի նախագիծի մասին։

Ես պատրաստ եմ կատարելու և մասնակցելու բոլոր տրված առաջադրանքներին և նախագծերին, որոնք կհանձնարարվեն ինձ, սիրով։ Այս օրերին շատ ժամանակ կունենամ գրքեր կարդալու և բացի հեռավար ուսուցումից ինչ որ չափով զբաղվել ինքնակրթությամբ։

 

Հեռավար ուսուցում Իրավունք

ԱԺ-ն քննարկվում է մեկուսացման, ինքնամեկուսացման պահանջները խախտողին սպասվող պատժի նախագիծը

Без названия

Ազգային ժողովն արտահերթ նստաշրջանում քննարկում է Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ և քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը։

ՎԻՎ օրենսգրքում փոփոխություն է առաջարկվում արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի կանոնները խախտելու հետ կապված։

Նախատեսվում է սահմանել, որ արտակարգ դրության ժամանակ մեկուսացման կամ ինքնամեկուսացման պահանջները խախտելը կառաջացնի 300-500 հազար դրամի չափով տուգանք։ Իսկ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար արտակարգ դրության ժամանակ սահմանված տեղեկությունների հրապարակման և տարածման սահմանափակումները խախտելը կառաջացնի տուգանք՝ 50-300 հազար դրամի չափով։

Քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ են նախատեսվում՝ սանիտարահակահամաճարակային կանոնները խախտելու հետ կապված։

Նախագծի ընդունման դեպքում՝ արտակարգ դրության ժամանակ մեկուսացման կամ ինքնամեկուսացման պահանջները խախտելը, որն անզգուշությամբ առաջացրել է մարդկանց զանգվածային հիվանդացում, կպատժվի կալանքով մինչև 3 ամիս ժամկետով կամ ազատազրկմամբ՝ մինչև  տարի ժամկետով։

Տեղեկացնում եմ, որ նախագիծն ԱԺ-ի կողմից ընդունվել է  առաջին ընթերցմամբ:

Հարցեր՝

 1. Որքանով է նպատակահարմար օրենքի ընդունումը
 2. Ինչ առավելություններ կամ բացասական հետևանքներ կարող է այն առաջացնել
 3. Նախագծով նախատեսված տուգանքը և ազատազրկման ձևով պատասխանատվության ենթարկելն, արդյոք, համապատասխանում է կատարած իրավախախտման բնույթին։

 

 1. Որքանով է նպատակահարմար օրենքի ընդունումը՝

Իմ կարծիքով այս օրենքի ընդունումը շատ նպատակահարմար է մեր երկրի, մեր ժողովրդի համար քանի որ՝ մենք գտնվում ենք արտակարգ դրությունում, հայտարարվել է արդեն Պարետային ժամ մեկ շաբաթ ժամկետով և իզուր չէ հայտարարված և մենք բոլորս պետք է գիտակցենք որ ցանկացած մարդու փոքրիկ սխալի պատճառով կարող է վարակը ավելի լայն տարածում ունենալ և խլել մարդկանց կյանքեր։

 

     2․Ինչ առավելություններ կամ բացասական հետևանքներ կարող է այն առաջացնել՝

Եթե բոլորը գիտակցեն որ չպետք է դուրս գան տանից և դուրս գալու դեպքում էլ կենթարկվեն պատասխանատվության, այդ դեպքում առավելություն կլինի այն որ վարակով կսկսվի վարակվել ավելի քիչ մարդ և պետությունը կսկսի մտածել ոչ թե ինչպիսի գործողություններ իրականացնեն որպեսզի վարակը չտարածվի, այլ արդեն կմտածեն մինչ այդ վարակվածների ճիշտ և պատշաճ բուժման մասին։ Իսկ բացասական է այն որ ես այստեղ բացասական կողմ չեմ նկատում 🙂

 

     3. Նախագծով նախատեսված տուգանքը և ազատազրկման ձևով պատասխանատվության ենթարկելն, արդյոք, համապատասխանում է կատարած իրավախախտման բնույթին։

Իմ կարծիքով համապատասխանում է, քանի որ այդ սխալը անելու դեպքում շատ վատ հետևանքներ կարող է ունենալ առաջին հերթին ժողովրդի իսկ հետո պետության համար։

 

Հեռավար ուսուցում Իրավունք

Հոդված 1. Արտակարգ դրությունը

1. Արտակարգ դրությունը Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում կամ դրա առանձին տարածքներում հայտարարվող պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ինչպես նաև նրանց պաշտոնատար անձանց գործունեության իրավական հատուկ ռեժիմ է:

2. Արտակարգ դրությունը հայտարարվում է միայն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կարգին անմիջական վտանգ սպառնալու դեպքում, ներառյալ` Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կարգը բռնությամբ փոփոխելու կամ տապալելու, իշխանությունը զավթելու փորձերը, զինված խռովությունները, զանգվածային անկարգությունները, բռնի գործողություններով ուղեկցվող ազգային, ռասայական, կրոնական հակամարտությունները, ահաբեկչական ակտերը, հատուկ նշանակության օբյեկտների գրավումը կամ շրջափակումը, անօրինական զինված միավորումների ստեղծումը և գործունեությունը, արտակարգ իրավիճակները:

3. Արտակարգ դրությունը հայտարարվում է միայն այն դեպքերում, երբ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կարգին սպառնացող անմիջական վտանգի վերացումն առանց դրա անհնարին է:

Ես ինքս շատ եմ կարևորում իմ, ընտանիքիս, հարազատներիս և մեր բոլորի  առողջությունը և պահպանում եմ հիգիենաի կանոնները, շատ  հաճախ լվանում եմ ձեռքերս  մաքրում սպիրտային լուծույթներով և հորդորում եմ բոլորին նույն կերպով պահպանել կանոնները։ Հետևում եմ սոցիալական կայքերով զարգացող իրավիճակներին։